Розробки вчителя Інформатики

Предмет

Клас

Розробка

Інформатика
11
Поняття про бази даних та їх види. Інформаційно-пошукові системи та системи управління базами даних (СУБД), їх призначення та функції. Робота з файлами в системі управління базами даних.
Конспект уроку
Презентація

Інформатика
11
Основні поняття бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних. Проектування бази даних і створення структури бази даних. Введення  і редагування даних.
Конспект уроку
Презентація

Інформатика
11
Практична робота «Проектування БД. Робота з таблицями».
Конспект уроку

Інформатика
11
Робота з таблицями в СУБД Access.  Упорядкування та      фільтрування даних у таблицях.
Конспект уроку
Презентація

Інформатика
11
Використання форм. Робота з формами.
Конспект уроку
Презентація

Інформатика
11
Запити в системі управління базами даних.
Конспект уроку
Презентація

Інформатика
11
Формування звітів.
Конспект уроку
Презентація

Інформатика
11
Узагальнення знань з теми «СКБД Microsoft Access»
Конспект уроку