УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ  

                                                    Для мене школа – ніби другий дім,

             Усі мене тут знають , розуміють

             Завжди підтримку я знаходжу в нім,

                Лиш тут такими люди бути вміють.   

 
Для реалізації виховної системи в школі створено учнівське самоврядування.

Самоврядування – це засіб розширення діапазону діяльності учнів, членів єдиного колективу, можливостей для їх об’єднання , творчого пошуку, виявлення ініціативи. Це спосіб організації життя колективу і засіб навчання життю і роботи за законами демократичного суспільства, де існують гуманістичні відносини між людьми. Учнівське самоврядування реалізується через залучення учнів до планування, організації, контролю, пізнавальної та навчально – виховної діяльності.
Учнівське самоврядування – це спосіб організації життя колективу.

МЕТА:

1.Через широко розвинену систему органів самоврядування забезпечити залучення учнів до діяльності колективу, суспільства.
2.Зробити мету і завдання реформування виховної роботи особисто значущим для кожного з них.
3.Сформувати в учнів високі моральні якості, вміння співпрацювати на принципах рівності, гласності, демократизму.
4.Сформувати толерантне ставлення до різних світоглядів, політичних доктрин, релігійних переконань.
5.Сформувати почуття патріотизму, національної гідності; поваги до рідної мови.
6.Ознайомити учнів із різними демократичними здобутками, особливостями становлення демократії в Україні.